Hội trà đá 8

Cover image for Kịch bản 'thổi phồng' cổ phiếu họ Louis của ông Đỗ Thành Nhân
Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Kịch bản 'thổi phồng' cổ phiếu họ Louis của ông Đỗ Thành Nhân

Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, bị cáo buộc đã cùng Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt lên kịch bản thao túng hai mã chứng khoán BII và TGG.

Top comments (0)