Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Tôi không hồng nhan vẫn bạc mệnh

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, học đại học xong rồi đi lấy chồng, vướng phải người chồng vũ phu thêm thói trăng hoa, tính gia trưởng.

Latest comments (0)