Hội trà đá 8

Đánh giá toàn diện "Chiến tranh phức hợp" tại Ukraine Series' Articles

Back to Polka-dot man's Series
Đánh giá toàn diện “Chiến tranh phức hợp” tại Ukraine - Phần đầu

Đánh giá toàn diện “Chiến tranh phức hợp” tại Ukraine - Phần đầu

Lý thuyết “Chiến tranh phức hợp” đã phá vỡ ranh giới quân sự một chiều của chiến tranh và xung đột, phản ánh đặc điểm đa chiều và đa lĩnh vực của chiến tranh hiện đại. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, phe phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã phát động một cuộc đối đầu “chiến tranh phức hợp” toàn diện với Nga. Phối hợp các biện pháp quân sự truyền thống, chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, chiến tranh kinh tế, huy động tổng hợp tất cả các nguồn lực sẵn có để thực hiện mục tiêu chiến lược của mình. Là xu hướng chính của hình thái chiến tranh hiện nay, “chiến tranh phức hợp” thể hiện xu thế phát triển mới mang tính thời đại công nghệ mạnh mẽ. Tính mơ hồ của hệ thống mạnh và tính phá hủ...

Reactions 2 Comments
49 min read
Đánh giá toàn diện “Chiến tranh phức hợp” tại Ukraine – Phần cuối

Đánh giá toàn diện “Chiến tranh phức hợp” tại Ukraine – Phần cuối

Đối mặt với tình hình an ninh quốc tế ngày càng phức tạp, các nước cần duy trì tư duy về giới hạn và nhận thức về nguy cơ, đánh giá đầy đủ và tập trung vào phòng ngừa những thách thức có thể đối mặt trong “chiến tranh phức hợp”, tăng cường khả năng tổng hợp để đối phó với “chiến tranh phức hợp”.

Đánh giá sự phát triển của lý thuyết “chiến tranh phức hợp”

Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine, lý thuyết “chiến tranh phức hợp” giữa Mỹ và Nga đã được kiểm chứng trực tiếp trong thực tiễn, cả hai đều được và mất. Mỹ cơ bản đã đạt được mục tiêu chiến lược với chi phí thấp là mở rộng liên minh, củng cố quan hệ bạn bè và làm suy yếu Nga, sử dụng khủng hoảng Ukraine để kéo Nga vào cuộc chiến...

Reactions 2 Comments
26 min read