Hội trà đá 8

Quick
Quick

Posted on

Ngày 9-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm ông Gabriel Attal làm thủ tướng Pháp. Ông Attal, 34 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất và cũng là thủ tướng đầu tiên công khai là người đồng tính của Chính phủ Pháp.
https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/1/9/349p43m-preview-1704806235943656470087.jpg

Oldest comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Ôi chà, phong trào cánh tả ở Pháp vẫn rất mạnh mẽ