Hội trà đá 8

# giaoduc

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
8d3cc1ef-51b1-48bd-ab3c-8ba798585b8c

Phạt trẻ sao cho đúng?

Ai cũng đi qua tuổi thơ, và hẳn đều từng bị phạt.

vnexpress.net
Comments 2
1 min read
Gốc rễ của vấn đề nằm ở văn hóa

Gốc rễ của vấn đề nằm ở văn hóa

Nhân ngày 20/11, GS. Neal Koblitz, Đại học Washington và từng tình nguyện giảng dạy từ sau đại học đến phổ thông của nhiều nước chia sẻ về sự trân trọng của xã hội đối với những người thầy.

Vào năm 2018, Mỹ đầu tư 14,4 nghìn USD cho mỗi học sinh từ tiểu học đến hết trung học cơ sở. Con số này khiến Mỹ xếp thứ năm trong 37 quốc gia thuộc khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và cao hơn 34% so với con số trung bình của OECD. Mỹ cũng đứng thứ bảy trong những nước trả lương cao nhất cho các giáo viên tiểu học đã có 15 năm kinh nghiệm. Nhưng cùng trong thời điểm xếp hạng đó, khi so sánh kết quả của bài kiểm tra toán chuẩn hóa chung cho học sinh ở lứa tuổi 15 giữa các quốc gia thì Mỹ...

Comments 3
8 min read
loading...