Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

cam đi Anh

Top comments (5)

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

lêu lêu @linhdoha

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

hừm...

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

đầu tư lĩnh vực nông nghiệp không Thái ml?

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

chỉ nên đầu tư vào lĩnh vực mình có lợi thế
còn những lĩnh vực không giỏi thì xác định ... đầu tư cho vui
hiện giờ mình ko có tiền để ... vui :(

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

được