Hội trà đá 8

Xả
Xả

Posted on

Năm tới là năm của nhà ở xã hội?

Hà Nội phê duyệt kế hoạch phát triển 5 dự án nhà ở xã hội độc lập

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội xác định các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trọng tâm, trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành 22 dự án, với khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở.

favicon cafef.vn

Top comments (2)

Collapse
 
thuyenvienxu profile image
Thuyền Viễn Xứ

Năm tới là năm mở rộng nhà ... tù

Collapse
 
xa profile image
Xả

Nhà tù có thiếu đâu. Mà thiếu thì cho ân xá bớt là xong. :))