Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Ước gì bây giờ

Image description

Top comments (4)

Collapse
 
xa profile image
Xả

Tự do tài chính 😤

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Ước tăng lương anh ơi 🙏

Collapse
 
huuduc_123569 profile image
Huu Duc

Ước được làm đúng chuyên môn 😅