Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Dạo này về cảm quan chung thì Vinfast đang bất ổn trong truyền thông đại chúng. Theo các ông thì bản chất là do đâu? Do bản chất hoạt động của doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề khó khăn? Do chiến trường kiểm soát truyền thông đang không đủ nguồn lực và bị mở rộng trên những vùng đất không quen thuộc? Do bị "phản hiệu ứng" bởi cách làm truyền thông nặng "tính defense" trước đây?

Top comments (1)

Collapse
 
thuyenvienxu profile image
Thuyền Viễn Xứ

Do thị trường mới, văn hóa mới, nhiều cái mới nhưng lại chọn làm cũ (vốn quen thuộc xưa giờ). Khi bị thị trường phản ứng lại thì tạm thời có vẻ như bị sốc ban đầu một tý, vượt qua được giai đoạn ban đầu này thì sẽ ổn.