Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Đang đọc dở cuốn này, 10 like sẽ có bài tóm tắt & review

Sách về chiến lược marketing phù hợp nhất dành cho các startup công nghệ. Mô tả chi tiết và có ví dụ chiến lược hành động cho từng chặng.

Top comments (4)

Collapse
 
missyou profile image
Missyou • Edited

Like ủng hộ thôi chứ sách này không phải gu :))

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

thanh xừ :D

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

làm méo có ai mà đủ 10 like, fail lòi

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

hahaha :)))