Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Startup, coin, bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu (rất có thể),... và ngay cả kinh doanh leading, tiểu thương giờ cũng rất xôi thịt ngắn hạn, cứa cổ khách hàng 🤔!

Rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến một sự suy sụp lòng tin diện rộng 🤧

Top comments (3)

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

Tôi không lưu tâm đến lãnh vực doanh nghiệp nhà nước. Các vị quản lý này thường được bổ nhiệm do những liên hệ, gốc rễ không rõ ràng và kết quả kinh doanh của họ đã thể hiện khả năng thực sự với những tỷ số tài chánh yếu kém như mức hòan trái trên vốn , doanh thu trên tài sản , hay doanh thu và lợi nhuận của mỗi nhân viên. Vẫn có những ngoại lệ, nhưng nếu phân khúc công của nền kinh tế hoạt động hữu hiệu và sắc bén thì Liên Bang Xô Viết và Trung Quốc đã làm bá chủ thế giới cách đây vài chục năm trước. Cha chung vẫn không ai khóc.

Trong khi đó, những doanh nhân đang điều khiển các bộ máy quản lý doanh nghiệp tư chưa chứng tỏ được khả năng cạnh tranh của mình theo tiêu chuẩn quốc tế. Hơn 80 đại gia tôi gặp trong 4 năm qua đều chia sẻ một mẫu số chung: họ rất năng động, khôn ngoan, thông minh, liều lĩnh, thủ đọan, kiên trì và gỉỏi ứng biến. Họ biết rất rõ về những trung tâm quyền lực và có liên hệ mật thiết với mọi quan chức còn quyền. Họ đã dựng nên những gia tài đáng kể nhờ biết lợi dụng khe hờ luật lệ, chiếm đăc quyền, đặc lợi trong mọi bối cảnh phức tạp và vượt xa đám đông với tài năng đặc thù này.

gocnhinalan.wordpress.com/2011/08/...

Collapse
 
sangess profile image
Sang

tư bản thân hữu ôm hết của cải tiền bạc , cơ hội thị trường 😒

Collapse
 
sangess profile image
Sang

khốn khổ quá anh ơi