Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Khi Diogenes đang ngồi nghỉ ở góc đường, một anh triết gia trẻ tìm đến, kính cẩn nói:

"Thưa tiên sinh, học trò thỉnh giáo tiên sinh ngày hôm nay vì muốn chứng minh với tiên sinh rằng sự chuyển động vốn không có thật."

Diogenes chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy bỏ đi.

-Morpheus-

Top comments (0)