Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Còn nhiều điều chưa biết về phong trào Đông Kinh nghĩa thục

115 năm đã trôi qua nhưng đến giờ chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về phong trào Đông Kinh nghĩa thục. Vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ hoạt động cụ thể của các trường được mở dọc miền Trung, quá trình các giáo viên của Đông Kinh nghĩa thục tiếp thu tân thư, cũng như quá trình các lãnh tụ của phong trào đã học hỏi nguyên mẫu Mô hình Khánh ứng nghĩa thục của Nhật Bản...

The post Còn nhiều điều chưa biết về phong trào Đông Kinh nghĩa thục appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)