Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Chúc mừng Huyền Chip

Oldest comments (7)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Huyền Chip hơn tuổi ông, gọi chị đi

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

lại ngáo rồi, bằng tuổi ông à?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

nhớ là 85 đó

Thread Thread
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

sai rồi, 90 đó

Thread Thread
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

quái thật, sao tôi lại nhớ là 85 chứ

Thread Thread
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

hãy google, đừng có dựa vào trí nhớ chán đời

Collapse
 
xa profile image
Xả

Siêu nhỉ. Còn mình đến việc viết 1 bài 1000 chữ còn lười.
Mục tiêu năm mới: viết đc 1 bài 1000 chữ trên hoitrada 😂