Hội trà đá 8

Xả
Xả

Posted on

Sống mà suốt ngày đổ lỗi cho người khác thì có hạnh phúc không nhỉ?
Mình luôn luôn đúng.
Mình có sai cũng do lỗi của người kia?
Chẹp.

Top comments (4)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Người mà bạn nói chắc không phải lúc nào cũng vậy chứ?? Tất nhiên vẫn có thể có người cách cư xử đi vào nguyên lý sống luôn, nhưng thế thì khả năng cũng chẳng làm được trò trống gì mấy

Collapse
 
xa profile image
Xả

Bình thường thì ko sao. Nhưng có vấn đề thì hầu như sẽ nhận định vấn đề do người khác gây ra chứ ko phải do mình. 😂

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Trong đời sống, mấy người kiểu này không phát triển được nên mình cũng ít phải gặp họ 😁

Collapse
 
xa profile image
Xả

Gặp nhiều đấy anh. Mức độ khác nhau thôi.