Hội trà đá 8

Cover image for Vì sao người ta thích đi Mỹ ...
Đứng về phía kẻ xâm lược
Đứng về phía kẻ xâm lược

Posted on

Vì sao người ta thích đi Mỹ ...

Vì đi Mỹ dễ làm giàu ...

Image description

  • 1 giờ chiều mua 0.13
  • ba tiếng sau bán 4.6 (lợi nhuận 3500%)

Chả mấy tý mà giàu.
À mà đây là mua SHORT, nghĩ là nó càng tăng thì chứng khoán Mỹ càng thọt :D

Top comments (5)

Collapse
 
damdidadidam_hello profile image
Đầm Đì Đá Đi Đâm

Not Funny Laughing GIF by DAF Trucks NV

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Bác có nhận đệ tử không? 😅

Collapse
 
hopeless profile image
Hopeless

Chứng khoán mà thổi như coin 😁

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

That 70S Show Lol GIF by Laff

That 70S Show Lol GIF by Laff

That 70S Show Lol GIF by Laff

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

@thaithutu vào phân tích kỹ thuật đi nào bạn tôi