Hội trà đá 8

Cover image for Vì sao người ta thích đi Mỹ ...

Vì sao người ta thích đi Mỹ ...

Vì đi Mỹ dễ làm giàu ...

Image description

  • 1 giờ chiều mua 0.13
  • ba tiếng sau bán 4.6 (lợi nhuận 3500%)

Chả mấy tý mà giàu.
À mà đây là mua SHORT, nghĩ là nó càng tăng thì chứng khoán Mỹ càng thọt :D

Top comments (5)

Collapse
 
damdidadidam_hello profile image
Đầm Đì Đá Đi Đâm

Not Funny Laughing GIF by DAF Trucks NV

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Bác có nhận đệ tử không? 😅

Collapse
 
hopeless profile image
Hopeless

Chứng khoán mà thổi như coin 😁

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

That 70S Show Lol GIF by Laff

That 70S Show Lol GIF by Laff

That 70S Show Lol GIF by Laff

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

@thaithutu vào phân tích kỹ thuật đi nào bạn tôi