Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Một tư duy hay về phát triển thế mạnh riêng bản thân

Kẻ không-giỏi-gì-cả giỏi nhất

không giỏi gì cả, tưởng như là một điểm yếu, nhưng đôi khi nó là thế mạnh. Ta sẽ có thể trở thành người không-giỏi-gì-cả giỏi nhất với cái góc nhìn này.

favicon spiderum.com

Top comments (0)