Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Nhóm làm việc chung Nga – Việt về Hợp tác nghiên cứu công nghệ lò phản ứng SMR

Ngày 09/11/2022, Cuộc họp lần thứ nhất Nhóm làm việc chung Nga – Việt về Hợp tác nghiên cứu công nghệ SMR (JWG) đã diễn ra tại trụ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN).

The post Nhóm làm việc chung Nga – Việt về Hợp tác nghiên cứu công nghệ lò phản ứng SMR appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)