Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Có những lúc tưởng chừng như nắm cả vũ trụ trong tay chẳng ai cản nổi, nhưng cũng có lúc thấy bản thân thật nhỏ bé tầm thường cam chịu và yên ổn với một trật tự và luân lý chung xã hội định ra. Rốt cuộc điểm đến cuộc đời có thể là gì nhỉ? Sống một trận banh nóc rồi đối mặt với định mệnh hay sống yên ổn tầm thường và hài hòa với mọi thứ?

Top comments (2)

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Sống một trận banh nóc rồi đối mặt với định mệnh hay sống yên ổn tầm thường và hài hòa với mọi thứ?

Hỏi câu này tức là đã có quyết định rồi đúng không?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Thật ra là chưa :-S