Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Sau ngày đầu năm rực rỡ thì vnindex đang trở lại thực tại, nến đỏ rồi.
Mai ngày kia dự là lại về 1000 điểm thôi - một người đang short cho hay.

Latest comments (0)