Hội trà đá 8

Polka-dot man for VTT Creative

Posted on

ai cũng nói như thể mình là chuyên gia, thời đại này nó thế 😁 dùng từ nghe chuyên nghiệp đến phát ốm!

Top comments (2)

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Phải thế thì dân thường mới thấy họ nguy hiểm =))

Collapse
 
xa profile image
Xả

Nhiều thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh quá. Có ai Việt hoá giúp với. 😁