Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Sự kiện Phần Lan gia nhập NATO gây nguy hiểm cực lớn cho an ninh quốc gia của Nga, vì thế Nga đã phản ứng mạnh. Theo CNN, Nga đã cảnh báo rằng sự mở rộng NATO sẽ không làm cho châu Âu thêm ổn định, nếu NATO gửi quân đội hay thiết bị đến các nước thành viên mới của NATO thì Nga sẽ tăng cường triển khai binh lực ở vùng gần Phần Lan.

Oldest comments (0)