Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Phật của bạn là ai? Một ông béo phì do ngồi máy tính nhiều hay một ông vạm vỡ cường tráng do chạy bộ?

Oldest comments (3)

Collapse
 
anhngo profile image
Anh Ngô

Niết Bàn có ở mọi nơi, Phật luôn tồn tại trong mỗi chúng sinh. Nên "ông" nào cũng đều là có thể!

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Đấy, thế mà @quaiquy cử bảo tôi xỏ xiên xách mé. "Phật là hình hài, Phật là tâm thức" hình ảnh thông thường trên các bức tượng hay thấy thì chỉ là các nghệ nhân vay mượn các hình ảnh để phỏng chiếu thôi. Dựng bằng hình ảnh một cô gái ngực bự mông to chạy bộ cũng được nhé!!

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam • Edited

Phật trong tim
... mong các ông đừng đọc lái
nhất là ông @quaiquy