Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Dù thế giới có thế nào thì đời ta vẫn có thể vui 🥴 thư giãn tí nào

Latest comments (3)

Collapse
 
dungvephiakexamluoc profile image
Đứng về phía kẻ xâm lược • Edited

Sang 92 Hàm Tử làm tý bia cho vui :)))

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Có gì ở đấy thế ông :)) ?

Collapse
 
dungvephiakexamluoc profile image
Đứng về phía kẻ xâm lược

Nhà cũng những người luôn luôn vui vẻ tươi cười :)))