Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Món quà nhiều khi chỉ là tấm lòng thôi 😁

Latest comments (5)

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Thế xong cuối cùng bác có lên phố tặng nàng không?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Không bác ạ 😁

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Ái chà, lãng mạn quá

Collapse
 
quaiquy profile image
Quick

Đúng ra phải "béo sẵn rồi, béo thêm 1 chút cũng ... như vậy"

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Chết đấy ông ạ

acds2 die GIF by Anime Crimes Division