Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Món quà nhiều khi chỉ là tấm lòng thôi 😁

Top comments (5)

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Ái chà, lãng mạn quá

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Thế xong cuối cùng bác có lên phố tặng nàng không?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Không bác ạ 😁

Collapse
 
quaiquy profile image
Quick

Đúng ra phải "béo sẵn rồi, béo thêm 1 chút cũng ... như vậy"

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Chết đấy ông ạ

acds2 die GIF by Anime Crimes Division